Да бъда успешна жена…толкова е лесно!

Допускам, че всяка жена изпитва желание да раз­вие у себе си присъщите за всеки човек сили, които да й помогнат да постигне успех в живота си. А той , успехът, мно­го често зависи от способността да привли­чаме към себе си хората и да влияем върху тях. Ако се огледате ще видите, че всяка постигнала целта си жена притежава и способността да привлича и да убеждава хората, да им влияе и да ги ръководи. Обикновено тези жени ги нари­чаме „властни”.

woman_success

Какво предлагаме:

 • Приятна атмосфера;
 • Добро настроение;
 • Полезно общуване;
 • Техники за справяне;

Какво ще се случи по време на курса:

Ще изкорени у вас стра­хът от промените в живота, като замени „Аз не мога” с „Аз мога и искам”, овладявайки уменията на:

1. Първото впечатление

2. Думите и изразите, които ни издават

3. Вербална и невербална комуникация

 • напишете си „домашното”
 • запознайте се с обстановката
 • запознайте се с опонентите си
 • решете как ще се облечете
 • репетирайте
 • тон и височина на гласа
 • зрителен контакт
 • ако даден въпрос ви изненада…
 • избягвайте споровете

4. Как да накарам слушателите да проявят интерес?

5. Как да прогоните опасенията си.

6. Силата на хумора

7. Стилове на управление.

8. Политика на общуването

9. Коефициентът на увереност.

10. Най-често задаваните въпроси и отговорите за тях.


 

Водещ: Соня Димитрова

Дата на провеждане: 11 юни 2016

Място: София, ул. Оборище 89

Продължителност: 8 часа

Такса: 190 лв.


 

Регистрирайте се сега за семинара: