Информационна сигурност за голямата фирма

Компютърна сигурност

Информацията на една съвременна фирма често е най-важният и актив. Смяната на служители, оборудване, управител или дори собственик е обичайна и рутинна. Загубата на данните за контрагенти, контакти, цени, плащания, договори, графици и технологични процедури обаче може да е тежка и понякога дори фатална. Особено ако е попаднала на неправилното място.

Цялата тази информация се пази в ИТ инфраструктурата. Без компютри, сървъри, принтери, връзки между тях тя е недостъпна, все едно не съществува. Затова загубата на ИТ инфраструктура е също така вредна и опасна.

Опасностите за информацията и ИТ инфраструктурата са най-различни. Кражби, загуби, вируси, хакери, социално инженерство…

Целта на този курс е да ги опише, да посочи техните източници и начините за справяне с тях в условията на фирма с размер до няколкостотин души.

Завършилите го получават подробна информация за опасностите и тяхното отстраняване или предотвратяване. След завършването му те ще могат успешно да водят и/или контролират вземането във фирмата или в нейно подразделение на необходимите мерки.

Голяма част от описаните мерки са приложими и при опазването на ИТ инфраструктурата на по-малки фирми, както и на домашни компютри.

Съдържание на курса:

Видове опасности

 • Загуба на инфраструктура
 • Загуба на информация
 • Загуба на компетентност

Източници на опасности

 • Лоша фирмена организация и кадрова политика
 • Ниска компетентност
 • Неадекватен хардуер и софтуер
 • Атаки върху ИТ инфраструктурата
 • Проблеми, причинени от трети страни
 • Софтуерни зловредия

Справяне с опасностите

 • Подобряване на организацията и кадровата политика
 • Повишаване на компетентността
 • Адекватен хардуер и софтуер
 • Отразяване на ИТ атаки
 • Предотвратяване на проблеми с трети страни
 • Борба срещу софтуерните зловредия

Курсът е еднодневен и трае 8 астрономически часа.

Лектор: Григор Гачев

Дата на провеждане: 18 юни, 2016

Място на провеждане: София, ул. Оборище 89

Такса: 120 лв. с ДДС


Регистрирайте се за курса: