Най-ценният ресурс на съвременното общество е информацията

Бъдете компетентни и информирани - това ще ви направи по-силни