Open source решения за бизнеса

Open source решения за бизнеса

Предимства и недостатъци на свободния софтуер. Да, безплатен е, и има и много други предимства - но съвършени неща няма. Затова е важно да знаете истината - цялата. Свободни лицензи - юридическата основа на свободния софтуер. Кои са, какво позволява и какво забранява всеки. Знайте правата си. Linux - свободната операционна система. Какво представлява. Предимства и недостатъци. Дистрибуции на Linux - що е то. Основни дистрибуции, техните типични черти, предимства и недостатъци.
Виж повече за курса
Информационна сигурност за голямата фирма

Информационна сигурност за голямата фирма

Опасностите за информацията и ИТ инфраструктурата са най-различни. Кражби, загуби, вируси, хакери, социално инженерство… Целта на този курс е да ги опише, да посочи техните източници и начините за справяне с тях в условията на фирма с размер до няколкостотин души. Завършилите го получават подробна информация за опасностите и тяхното отстраняване или предотвратяване. След завършването му те ще могат успешно да водят и/или контролират вземането във фирмата или в нейно подразделение на необходимите мерки.
Виж повече за семинара!
Да бъда успешна жена…толкова е лесно!

Да бъда успешна жена…толкова е лесно!

Допускам, че всяка жена изпитва желание да раз­вие у себе си присъщите за всеки човек сили, които да й помогнат да постигне успех в живота си. А той , успехът, мно­го често зависи от способността да привли­чаме към себе си хората и да влияем върху тях. Ако се огледате ще видите, че всяка постигнала целта си жена притежава и способността да привлича и да убеждава хората, да им влияе и да ги ръководи. Обикновено тези жени ги нари­чаме „властни”.
Виж повече за семинара!
ПСИХОЛОГИЯТА НА УСПЕХА

ПСИХОЛОГИЯТА НА УСПЕХА

„Който знае цената на своето „аз”, може спокойно да изчака – бе­зумната съдба ще изпълни безусловно неговите желания.” Елена Уилман
Виж повече за семинара!
ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ РОДИТЕЛ

ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ РОДИТЕЛ

Или как да помогнем на малкото дете в съвременната цивилизация
Да си родител означава да си психолог и преподавател от особен вид.
Майката може да е добър детски психолог или среден, или дори слаб. Все едно дали това ви харесва или не вие сте дет­ски психолог! И най-влиятелният преподавател, който деца­та ви някога ще имат. Вие сте първият им учител. Нещата, на които ги учите ще бъдат „уроци”, далеч по-важни от уроците на всички възможни учи­лища. Но ако сте като повечето жени, несъмнено имате твърде малко знания и опит, за да упражнявате добре този занаят.
Вижте повече за семинара!